Novinky

Pristúpili sme k narážaniu pilót

Pristúpili sme k narážaniu pilót

Pristúpili sme k narážaniu pilót, na ktorých bude postavený skelet konštrukcie bytového domu. Využili sme najmodernejšiu technológiu, ktorá nám už v procese vŕtania do podkladu, na základe analýzy podložia, spoľahlivo vyrátala nosnosť jednotlivých pilót. Máme tak absolútny prehľad o podloží, na ktorom bude postavený bytový dom, čo nám dáva istotu, že nemôže dôjsť k akýmkoľvek defektom na konštrukcii.