Novinky

Na pozemku pod bytovým domom sa uskutočnila skrývka ornice

Na pozemku pod bytovým domom sa uskutočnila skrývka ornice

Na pozemku pod bytovým domom sa uskutočnila skrývka ornice a zhutňovaním podložia sa vytvorili predpoklady pre narážanie pilót, na ktorých bude zasadený železobetónový skelet konštrukcie domu.