Novinky

Klientom predstavujeme možnosť využiť 5 % zľavu

Klientom predstavujeme možnosť využiť 5 % zľavu

Klientom predstavujeme možnosť využiť 5 % zľavu z kúpnej ceny bytu za podmienky, že v lehote do 30.09.2017 bude zložená rezervačná záloha vo výške 1.500,- Eur.